Hopp til innholdet

Krevende markeder og volumnedgang for TINE i første tertial

Publisert:

Torsdag la TINE frem tallene for årets første tertial som er preget av volumfall på tvers av både virksomheter og markeder. Kostnadsreduksjoner og prisøkninger for å kompensere for et historisk høyt prisnivå på innsatsfaktorer, gjør at driftsresultatet ender på 443 millioner kroner.

– Stigende inflasjon, høyere renter og et høyt kostnadsnivå, har ført til strammere økonomi hos forbruker. Vi ser et volumfall i alle våre virksomheter, som følge av redusert kjøpekraft og hardere prioritering hos folk flest dette tertiale, sier konsernsjef Gunnar Hovland. 

Se filmen som tar deg bak tertialresultatene

 

En mer prisbevisst forbruker 


Trenden med lavere aktivitet i dagligvare i Norge fortsetter, men også andre markeder TINE er til stede i, opplever volumfall dette tertiale. En presset økonomi gjør forbrukerne mer prisbevisste, og de velger i større grad rimeligere produkter og kampanjevarer. Meieriproduktene i dagligvaremarkedet i Norge har en volumnedgang på 2,5 prosent, og TINE taper ytterligere 0,2 prosentpoeng.  
 
– I kraft av det gode arbeidet med å redusere kostnadene våre, samt prisøkninger for å kompensere for høye kostnadsøkninger i verdikjeden vår, leverer vi likevel et akseptabelt og nødvendig resultat for eierne i ei krevende tid, fortsetter Hovland. 

TINE Gruppas samlede salgsinntekter for årets fire første måneder, var på 8 278 millioner kroner, en økning på 8,0 prosent sammenlignet med et svakt første tertial i fjor. Veksten i salgsinntektene er drevet av prisøkninger i alle markeder, for å kompensere for et høyt prisnivå. Konsernet har høyere kostnader, spesielt på transport, og generelt på bakgrunn av en historisk høy lønns- og prisvekst. Transportkostnadene alene har økt med 17 prosent hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor. 

Usikre utsikter  

Verdens økonomi er sendt inn i en usikker tid og det påvirker alle markedene hvor TINE er til stede, på tvers av landegrensene. Salgsinntektene for TINE Internasjonal ble 1447 millioner kroner, en økning på 15,2 prosent fra 2022. Justert for valutaeffekter var veksten 1,5 prosent. Det er tatt ut prisøkninger i alle markeder, samtidig som folk velger rimeligere produkter også i utenlandske butikkhyller. Salget av Jarlsberg hjul og blokk i de internasjonale markedene falt med 12 prosent, mot samme periode i fjor.   


– Vi har beholdt god styringsfart, takket være ansatte og eiere som har levert tross alt som skjer rundt oss. Så er det krevende med fortsatt økte priser og en svak norsk krone. Derfor må vi fortsette å utvikle merkevarer som betyr noe for folk i deres hverdag, samtidig som vi effektiviserer verdikjeden og leter etter kostnadsforbedringer der vi kan, avslutter Hovland.