Hopp til innholdet

Påmelding

Dersom dette er interessant for deg, kan du melde deg på her, eller sende epost/sms.

Tilbudet gjelder i denne omgang melkeprodusenter i Trøndelag, men er det evt. andre interessenter så ta kontakt med prosjektleder.

Påmeldingsfristen er 10. oktober 2021

Mer om prosjektet og erfaringer fra andre deltagere

Prosjektets mål er å videreutvikle melkeprodusentenes kompetanse og kunnskap, slik at du er rustet til å holde god helsestatus i besetningen din og ha friske og holdbare kyr.

Norsk melkeproduksjon går gjennom store omstillinger. Det blir flere dyr pr buskap og det blir større jordbruksareal i drift pr. bruk. Norge er i verdenstoppen i bruk ny teknologi som melkerobot, automatiske fôringssystemer og styring av fôrproduksjon. Samtidig blir det høyere press på kua som produksjonsdyr og derfor må melkeprodusentenes forståelse av kyrnes helse og produksjonsforhold fornyes og videreutvikles. Melkeprodusenter med høg kompetanse vil utvilsomt få mest ut av drifta.

Bonden får høyere arbeidsbelastning og nye utfordringer som bedriftsleder. Dette krever investeringer og kan gi en tøffere økonomisk belastning. Samtidig gir det rom for å ta ut økonomiske marginer og organisere arbeidet på mer hensiktsmessige måter.

Dyktige lærekrefter, gårdsbesøk og erfaringsutveksling

Kurset gjennomføres som 12 plenumssamlinger (fire pr. år) med spisskompetente norske og utenlandske forelesere. Erfaringsgruppene foregår som gårdsbesøk/i fjøs, og skal følge opp tema fra forelesningene via refleksjon, diskusjon og erfaringsutveksling. Hver erfaringsgruppe ledes av en fast TINE-rådgiver.

Temaer i prosjektet

«Friskere kyr»  fokuserer på fôring, miljø og stellfaktorens betydning for å oppnå robuste produksjonsdyr, høg fôreffektivitet og god dyrevelferd. Også storfesjukdommer, inkludert digital dermatitt og smittsom mastitt som vi kan oppleve økende forekomst av i framtida, er tema i prosjektet. Vi fokuserer også på målet om å redusere antibiotikaforbruket til dyr.

Temaliste:

 • ​Fôring for friskere ku​
 • Kontroll med celletallet  ​
 • Sykdomsforebygging hos drektig kvige, sinku og nykalvet ku
 • Grovfôrkvalitet
 • Ku-signaler og adferd ​
 • Smittebeskyttelse ​
 • Klauvhelse ​
 • Kalveoppdrett ​
 • Få kalv i ku og kvige ​
 • Innredning og klima ​
 • Utvikling av buskap.
 • Produksjonsøkonomi 

Praktisk gjennomføring

Plenumssamlingene vil gjennomføres på Skjetlein Landbruksskole med oppstart i 15. november 2021, og første erfaringsutvekslingssamling vil skje innen uken etter. Det gjennomføres fire samlinger høst/vinter 2021/2022.

De fire første temaene er:

 • November 2021: Fôring for frisk og fruktbar ku
 • Januar 2022: Kontroll med celletallet
 • Februar 2022: Sykdomsforebygging hos drektig kvige, sinku og nykalvet ku 
 • Mars 2022: Produksjon av godt grovfôr

Pris

Kursprisen er kr. 8.000,- pr. år for 1 deltaker.

Inkluderer fire fagsamlinger og fire gårdsbesøk, med servering

Halv pris for deltaker nr. to fra samme bruk

Det er bindende påmelding for 1 år

Kontakt

Dersom du har spørsmål eller behov for mer informasjon, kan du kontakte prosjektleder Kolbjørn Nybø
på tlf. 90 10 95 69 eller epost kolbjorn.nybo@tine.no

 
Da vi annonserte "Friskere Kyr" i Nord -Trøndelag 2018, var det vår ambisjon at 45 deltakere skulle delta. Påmeldingslista ble raskt full og vi måtte stenge ved 70 deltakere på grunn av kapasitet. At kompetanseprosjekter treffer både forventninger og et udekket behov er helt tydelig. I løpet av de 2 1/2 sesongene vi har holdt har frafallet vært minimalt og nye deltakere ønsker å tre inn.
Prosjektleder Kolbjørn Nybø, fagrådgiver helse TINE Rådgiving