Hopp til innholdet

Kom med dine innspill til jordbruksforhandlingene

Det er styret i TINE som gir innspill til jordbruksforhandlingene. Innspillet sendes til faglagene som forhandler med Staten på vegne av norske bønder. I forkant inviteres du som medlem i TINE til å komme med dine innspill til styret i TINE.

TINE er ikke part i jordbruksforhandlingene, men gir som markedsregulator for melk, sin vurdering av markedsforhold og et innspill om målpris på melk til faglagene.

Fristen for å svare er 16. desember
Både enkeltmedlemmer og produsentlag inviteres til å komme med sine synspunkter på neste års jordbruksoppgjør. Framgangsmåten er enkel:
Klikk deg inn på lenka nedenfor. Da kommer du inn i en Sway (et digitalt nettsted) med tekst, bilder og videoer.

Åpne Swayen her

Her finner du mye relevant informasjon. Innspillene sendes ved å svare direkte i svarboksene som dukker opp under vegs i Swayen. (krever tilgang til internett) Frist 16. desember 2021.

 

 

.