Hopp til innholdet

Kjøp av grunnkvote fra staten

Publisert:

Staten selger ut igjen kumelkkvote som blir kjøpt i hver region. Innen 1. oktober kan du søke om å kjøpe grunnkvote ku fra staten.

Eier av en landbrukseiendom med grunnkvote fra før eller som har kjøpt minst 30 000 liter grunnkvote ku denne omsetningsrunden, kan søke om å få kjøpe grunnkvote ku fra staten.

Kort om ordningen

  • Søknadsfrist er 1. oktober 2021, søknaden åpnes i begynnelsen av august. Kjøpet får virkning fra 1. januar 2022.
  • Du må eie en landbrukseiendom med grunnkvote eller ha kjøpt minst 30 000 liter grunnkvote ku privat i årets omsetningsrunde.
  • Du kan ikke selge grunnkvote og søke om å kjøpe grunnkvote fra staten i samme år.
  • Pris per liter er kr 4,00 + mva.
  • Hvor mye du får tilbudt er avhengig av hvor mange liter som blir solgt i din region og hvor mange som ønsker å kjøpe grunnkvote fra staten.