Hopp til innholdet

Justering av ureamålinger i uke 7

Publisert:

Råmelklaboratoriet erfarer ustabilitet på analyseinstrumentene i måling av urea. Det er derfor gjort justering av ureamålingene i uke 7. Enkelte vil på grunn av dette kunne oppleve lavere urearesultater.

Urea måles i mmol/liter og er en ustabil parameter. Måleusikkerhet på laboratoriets ureamålinger er +/- 0,5 mmol/liter. Det betyr at ureainnhold i en prøve med målt ureaverdi 4,0 mmol/liter vil inneholde mellom 3,5 og 4,5 mmol urea/liter.

Foringsrådgivere i TINE presiserer at det er viktig at enkeltresultater av urea ikke vektlegges men at en alltid ser på trend over tid for å vurdere effekt av fôrendringer.

Det anbefales å bruke et gjennomsnitt av de siste 4-6 prøvene.

Ta kontakt med fôringsrådgiver om du har spørsmål angående urearesultater i din besetning.