Hopp til innholdet

Justering av ureamålinger i desember

Publisert:

TINE Råmelkslaboratoriet gjorde en justering av ureamålingene den 3. desember. Enkelte vil derfor oppleve lavere ureamålinger som følge av dette.

Urea måles i mmol/liter og er en ustabil parameter. Måleusikkerhet på laboratoriets ureamålinger er +/- 0,5 mmol/liter. Det betyr at ureainnhold i en prøve med målt ureaverdi 4,0 mmol/liter vil inneholde mellom 3,5 og 4,5 mmol urea/liter.

Foringsrådgivere i TINE presiserer at det er viktig at enkeltresultater av urea ikke vektlegges, men at en alltid ser på trend over tid for å vurdere effekt av fôrendringer.

Det anbefales å bruke et gjennomsnitt av de siste 4-6 prøvene.

Ta kontakt med din fôringsrådgiver om du har spørsmål angående urearesultater i din besetning.

Mange sporeprøver med lavt innhold av sporer

De siste ukene har det blitt tatt ut og analysert for mange sporeprøver med lavt sporeinnhold. Dette skyldes en datafeil i utplukket av prøver. Vi beklager ulempen det medfører.