Hopp til innholdet

Justering av urea og service på Råmelkslaboratoriet

Publisert:

Råmelkslaboratoriet er ferdig med sin planlagte service og har foretatt en justering av måling for urea og frie fettsyrer.

En service på instrumentene hos Råmelkslaboratoriet er ferdig og alle målinger er kontrollert. Resultatet av kontrollen viser for lave analyseresultat på frie fettsyrer i uke 44. Denne feilen er rettet.

Tidligere ble det varslet forhøyede ureaverdier. Etter kontrollen er det foretatt en nedjustering av analyseinstrumentet på 8% for urea. 

Les mer om hvordan melka blir analysert