Hopp til innholdet

Justerer på testregelverket for kvalitetsbetaling

Publisert:

Siden april har TINE testet et nytt regelverk for kvalitetsbetaling. Framover vil du oppleve justeringer i testavregningen for juni og juli.

Hensikten med å teste et nytt regelverk er å sikre at det oppfyller formålet.

Justerer satser på kvalitetsparametere

-Hovedformålet med nytt testregelverk er å sikre kvalitetsmelk til meieriene og bedre sammenheng mellom levert kvalitet og oppgjør. Regelverket skal også oppleves motiverende for deg som melkeprodusent, sier direktør i TINE Råvare, Eivind Kjuus.  

Testregelverket går ut på å avregne kvalitetsparameterne hver for seg i såkalte glidende skalaer. De glidende skalaene blir nå justert med ytterligere tillegg og trekksatser. Det vil si at tillegget blir økt litt og trekksatsene vil øke ytterligere. Illustrasjonen viser ett eksempel på hvordan kurvene vil endre seg fra utgangspunktet i mai, til brattere skalaer for juni og juli. I juni økes skalaene med ca. 30% fra nivået i mai og i juli med ytterligere 25% fra juni.

Hensikten med å justere skalaene for juni og juli er for å dimensjonere de økonomiske virkemidlene så riktig som mulig slik at meieriene får godt råstoff og produsentene opplever regelverket rimelig og motiverende.

Teksten fortsetter under illustrasjonen

 Bakterier kumelk glidende skalaer

 

Se ditt simulerte oppgjør på medlem.tine.no

Testregelverket kjøres som en simulert modell ved siden av det gjeldende regelverket med klasseinndeling. Det simulerte oppgjøret påvirker ikke det faktiske oppgjøret, men du kan følge med hvilke utslag det gir for deg på min side under regelverk og melkepris. 

Testregelverket har fortsatt mål om å premiere god melk

Enkelte har uttrykt bekymring for at det nye testregelverket kan føre til at de som har dårlig melk trekkes litt mindre og god melk premieres litt dårligere enn dagen regelverk.

-Våre tall fra testkjøringen i mai viser at testregelverket har simulert en utbetaling som er litt mindre for den dårligste melka og litt mer for den beste melka, sier Kjuus.

Samtidig er det et poeng at utslag i enkeltresultater rett under elitemelksgrensen, ikke skal gi like store hopp i avregnet pris som i det klasseinndelte regelverket vi har i dag. Årsaken er at det har liten betydning for meieriet om du leverer melk med 230` kontra 231`i celletall.

Så må vi også huske på at testregelverket legger opp til mindre historikk, og i størst mulig grad legger til grunn analyser innenfor avregningsmåneden. Dette henger sammen med formålet om at levert melk skal samsvare bedre med oppgjøret, avslutter Kjuus.

Veien videre – ønsker tilbakemeldinger på sensommeren

På sensommeren etter justering av tillegg og trekksatser, legges det opp til at melkeprodusentene kan gi tilbakemeldinger i et elektronisk format ala Questback eller lignende. Videre skal det jobbes med nye forslag til karantene- og stoppregler som både sikrer tilstrekkelig tid til stabilisering av melkekvalitet på gården, og som best mulig ivaretar meierienes behov for førsteklasses melk.

Innspillsrunden er avsluttet