Hopp til innholdet

Inga og Lars er vinnere av TINE Dyrevelferdspris 2023

Publisert:

TINEs høythengende dyrevelferdspris skal ifølge statuttene gå til en produsent som i særlig grad vektlegger god dyrevelferd i en bærekraftig husdyrproduksjon. Og i TINE har vi mange dyktige melkeprodusenter som hver eneste dag har omtanken og omsorgen for dyra som sin aller viktigste oppgave.

-En skal ha lyst til å være ku i sitt eget fjøs!, sier årets prisvinnere Inga Skretting Timpelen og Lars Byberg Timpelen fra Klepp i Sola kommune.

Bruker sand i liggebåsene

Inga og Lars overtok for 10 år siden en gård på Klepp som da var ute av drift. De har bygd opp alt fra grunnen av og produserer nå rundt 550 000 liter elitemelk fra robotfjøs. Da de skulle bygge fjøs var målet å legge til rette for best mulig dyrevelferd, og bygget har god bredde og stort areal i forhold til dyretall. Sand er valgt som underlag i liggebåsene til melkekyrne. De mener dette er optimalt for dyra, særlig med tanke på jur- og klauvhelse.  
-
Dette er noe som er vanlig i andre land, men da vi bygde var det bare en annen i Norge som hadde bygd med sand før oss. Det er spennende og det har store fordeler når det gjelder dyrene og produksjonen, men gir også en del ekstrarbeid og utfordringer for oss som bønder, sier Lars, og oppsummerer; -Men totalen tenker vi er svært positiv med sand.

Møt vinnerne her

Han fortsetter; -Jeg vet det er så mange andre flinke melkeprodusenter som har svært god dyrevelferd. Derfor er det en stor ære å få denne prisen!

I denne filmen møter du prisvinnerne hjemme på gården, og kan se hvordan de jobber med å tilrettelegge for dyrene:

Inga og Lars har også høyt fokus på å unngå stress rundt kalving, og kyrne kalver gjerne ute i en fleksibel luftings-/kalvingsgarde med sand der de kan finne seg et rolig hjørne. Førstegangskalverne er alltid sammen med noen de kjenner i tida rundt kalving og når de skal inn til melkekyrne i lausdrifta. Sjøl om buskapen er stor kjenner eierne livshistorie og avstamning på hvert enkelt individ. Signaler fra dyra og tegn på sjukdom blir fanga opp tidlig, og «dyreblikket» vektlegges når nye avløsere rekrutteres.  -Mitt mål er at hvert dyr skal få ut sitt potensiale, og da må vi legge mest mulig til rette som om kuene var en toppidrettsutøver, sier Inga.

I juryens uttalelse heter det: -Dyrevelferd handler for dem om å tilpasse drifta mest mulig til dyras naturlige behov og atferd, og de mener at kunnskap er avgjørende for å vite hva god dyrevelferd er. Stort engasjement og høy kompetanse kjennetegner dem begge. De stiller høye krav til seg sjøl og ser stadig ting å forbedre i drifta, og de bruker tid på å holde seg oppdatert. Ut fra en ren bedriftsøkonomisk tankegang er de helt tydelige på at god dyrevelferd lønner seg.

Vektlegger fôr og avl

Inga og Lars er opptatt av beite som fôrressurs, og med god plan og mange skifter oppnår de svært høy avdrått med moderat kraftfôrforbruk på et begrensa areal. I avlen vektlegger de godt jur- og beineksteriør og naturlig godt lynne, og de ønsker flest mulig kollete dyr.  

Høytidelig utdeling
Prisen som vinnere av TINEs Dyrevelferdspris ble delt ut av styreleder Marit Haugen under TINEs Sølv-arrangement på Lillestrøm torsdag 2. november. I tillegg til heder og ære, mottok vinnerne også et kunstverk av Nico Widerberg.

-Inga og Lars er bønder som lykkes med å forene høy produksjon og god dyrevelferd med fokus på bærekraft. De har stort engasjement og høy kompetanse, og de ser stadig ting å forbedre i drifta. Jeg er imponert over det gode og kunnskapsbaserte arbeidet med dyrevelferd som gjenspeiler seg i svært gode produksjonsresultater i denne buskapen. God dyrevelferd er viktig for dyra, det er viktig for bonden, for TINE, og sist, men ikke minst er det viktig for kundene våre og for omverden. Jeg er veldig glad for å kunne dele ut denne prisen til Inga og Lars, sier styreleder Marit Haugen.

Om TINEs Dyrevelferdspris

Dyrevelferdsprisen deles ut hvert år, og til årets pris har alle kunnet nominere kandidater gjennom TINEs medlemssider. Det har kommet inn mange gode nominasjoner fra hele landet, og juryen har hatt en omfattende oppgave med å vurdere de innkomne forslaga.
Juryen reiste landet rundt for å besøke tre finalister, som i tillegg til Inga og Lars, var Ingeborg Østerås og Georg Fredrik Østerås fra Verdal i Trøndelag, og Sarah Hesten og Børge Hegstad fra Vollen Gård, Lødingen i Vesterålen.
Du kan lese mer om de tre finalisten her.

Årets jury har bestått av representanter fra TINE, NMBU Veterinærhøgskolen og Norgesgruppen. Juryleder har vært Stine Grønmo Kischel, spesialrådgiver dyrevelferd i TINE.