Hopp til innholdet

Informasjonsmøte om nytt kvalitetsregelverk

Publisert:

Fra 1. januar 2023 innfører TINE det nye regelverket for å avregne kvaliteten på ku- og geitemelk. Tirsdag den 29. november kl 12:00 kan du delta på en gjennomgang av det nye regelverket på Teams.

Meld deg på informasjonsmøtet her

TINE Råvare ved Eivind Kjuus kjører en gjennomgang av det nye regelverket som trer i kraft fra nyttår. Møtet skjer på Teams, tirsdag den 29. november fra kl 12:00.

Se opptak fra møtet i denne saken -Les mer om det nye kvalitetsregelverket(krever innlogging)

Hvorfor endres regelverket?

Dagens regelverk har fire trappetrinn, hvor alle kvalitetsparametere er samlet fra Elitemelk til tredje klasse og den dårligste parameteren bestemmer hvilken klasse melka blir avregnet i. Det nye regelverket legger opp til å beregne celler, bakterier, sporer og frie fettsyrer hver for seg med hver sin glidende skala.

-Til forskjell fra dagens klassedelte avregning med mer historikk, vil glidende avregningsskalaer basert på månedens melkeleveranser gi bedre sammenheng mellom betaling for melka og den faktiske kvaliteten som blir levert til meieriet. Det nye regelverket gir også mindre «hopp» i melkeprisen hvis en produsent er rett over eller under en grense på en av kvalitetsparameterne, sier Eivind Kjuus, direktør for TINE Råvare. Regelverket skal også gi TINEs melkeprodusenter viktige styringssignaler og grunnlag for tiltak i drifta.