Hopp til innholdet

Importen av fôr i 2018 ga ikke økt smitterisiko i Norge

Publisert:

Norge har ikke i merkbar grad blitt introdusert for uønskede smittestoffer hos ku og geit etter den økte grovfôrimporten i 2018. Det er hovedfunnet i et stort kontroll- og overvåkningsprogram som TINE tok initiativet til.

Programmet som heter «Smittemessige konsekvenser av økt grovfôrimport i 2018» ble utført på oppdrag fra Mattilsynet som sammen med TINE SA, har stått for finansieringen. Veterinærinstituttet og TINE SA har vært ansvarlig for planlegging av programmet, innsamling av prøvemateriale, utføring av analyser og rapportering av resultatene.

–TINE er opptatt av å dokumentere god dyrehelse inkludert forekomst av smittsomme sykdommer. Derfor ønsket TINE å risikovurdere og kartlegge om grovforimporten hadde medført introduksjon av smittsomme sjukdommer vi ikke har i Norge. Siden TINE eier og driver sitt eget diagnoselaboratorium i Molde kan slike kontrollprogram prioriteres og utføres på eget akkreditert laboratorium, sier Liv Sølverød, leder av Mastittlaboratoriet.

Import medfører økt smitterisiko
Sommeren 2018 var den varmeste og tørreste i Norge på over 70 år. Tørken førte til mangel på grovfôr som høy, halm og silofôr mange steder i landet, noe som igjen førte til økt behov for import av grovfôr til Norge. Det ble derfor innført grovfôr fra blant annet Danmark, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tyskland, Spania, Nederland, USA og Canada.

Innførsel av grovfôr kan medføre å få inn uønskede smittestoffer som kan gi sykdom hos dyr og mennesker. Denne typen fôr varmebehandles ikke, slik at smittestoffer i større grad vil kunne overleve sammenliknet med for eksempel kraftfôr som varmebehandles under produksjon.

Gjennomførte først en risikovurdering
På bakgrunn av dette utførte Veterinærinstituttet, på oppdrag fra Mattilsynet, en risikovurdering som definerte aktuelle mikroorganismer som kan gi sykdom

og estimerte sannsynligheten for introduksjon av disse via import av større partier av grovfôr fra ulike områder i verden. Risikovurderingen konkluderte med at det var moderat til høy sannsynlighet for at grovfôret kunne inneholde  de definerte smittestoffene, som ikke er vanlig i Norge.
 

Tusenvis av prøver er analysert
Til sammen ble det tatt ut om lag 3000 prøver av tankmelk og om lag 2000 speneprøver, vår og høst i 2019. Et stort analyseprogram er deretter gjennomført for å avdekke mulig forekomst av  Q-feber (Coxiella burnetti), Salmonella spp, Mycoplasma bovis, Neospora caninum og MRSA ( multiresistent Staphylococcus aureus)

–Vi er svært glade for at vi nå kan dokumentere at grovforimporten ikke ser ut til å ha påvirket forekomsten av smittsomme sykdommer hos kyr og geiter i Norge. avslutter Liv Sølverød.

Les hele rapporten