Hopp til innholdet

God fart i mjølkeproduksjonen

I juli måned lå produksjonen av kumjølk 2,2 millioner liter over samme måned i fjor, noe som også er litt over siste prognose. Totalt ble det levert 119,5 millioner liter kumjølk og nesten 2,1 millioner liter geitemjølk.

Det er særlig i Vestland fylke økninga er stor i juli måned.

Mindre geitemelk

Hittil i år, etter sju måneder, ligger produksjonen av kumjølk 31,9 millioner liter over fjoråret, en økning på 3,6 prosent. På geitemjølk er det så langt en nedgang på i overkant av en halv million liter. Det er særlig i Troms og Finnmark nedgangen er stor.

Mindre fett, mer protein

Mens volumet øker på kumelk, går fettinnholdet ned og var i juli på 4,27 prosent mot 4,31 i fjor. Derimot går innholdet av protein opp fra 3,42 i fjor til 3,44 i juli.

I geitmjølka er det en liten nedgang i tørrstoffet.

Les hele statistikken fra TINE Råvare