Hopp til innholdet

God fart i melkeproduksjonen

Publisert:

Leveransene av kumelk ble på 141 millioner liter i mars, en økning på seks prosent fra samme måned i fjor. Volumet ligger også over den nyeste prognosen.

Målt i volum tilsvarer økningen i mars åtte millioner liter

Mer fett og protein i kumelka
Ser vi årets tre første måneder under ett, er økningen på over 13 millioner liter kumelk, en vekst på 3,4 prosent. Med unntak av Troms og Finnmark og Møre og Romsdal er det vekst i alle landets fylker.
Derimot er det en liten nedgang i produksjonen av økomelk både i første kvartal og i mars måned.
Innholdet av fett i kumelka var i mars på 4,43 prosent, protein på 3,52 prosent. Dette er godt over både fjoråret og den nyeste prognosen.

Også mer geitemelk
Leveransene av geitemelk ble i mars på cirka to millioner liter, en økning på 2,6 prosent fra fjoråret. Men hittil i år er det en nedgang i første kvartal på 2,4 prosent.
Tørrstoffet i geitemelka ligger hittil i år på 13,16 prosent.