Hopp til innholdet

God deltakelse på fagmøtene for geit

Publisert:

I fjor høst deltok mange geitemelkprodusenter i fagmøter på Teams, et nytt tilbud fra TINE, som fortsetter i 2021. De digitale fagmøtene har blitt en suksess, med over 70 deltakere i gjennomsnitt.

Fagmøtene kom i stand som et resultat av samarbeidet mellom Rådgivende gruppe geit og administrasjonen i TINE.

Variert program vinter og vår 2021
–Vi har fått flere forslag på nye temaer til fagmøter, og det er gjort noen endringer i rekkefølgen og på tema i månedene som kommer. Nå i januar prioriterer vi temaet «Hvordan påvirker celletall melk- og produktkvalitet?» I tillegg får vi en gjennomgang av et nytt forskningsprosjekt på geitemelk: GoatMilkSCC. Innleder er Ragnhild Aabøe Inglingstad, spesialrådgiver geit i TINE, forteller Ken Lunn, fagsjef i Melkekvalitet og service, blant annet med geit som arbeidsfelt.
 

Mandag 18.januar 2021 kl 11-12. Hvordan påvirker celletall melk- og produktkvalitet?, og Info om nytt forskningsprosjekt på geitemelk. «GoatMilkSCC»
Innleder: Ragnhild Aabøe Inglingstad, spesialrådgiver geit i TINE.


Mandag 15.februar 2021 kl. 11-12. Smittevern – hvordan beholde den gode situasjonen knyttet til smittsomme sjukdommer
 

Mandag 22.mars 2021| kl. 11-12. Fôring av geit, grovfôrkvalitet og andelen av norsk fôr.
Innledere: Anita Martinsen, bedriftsrådgiver geit, og Kari Margrete Sølvberg, fagrådgiver fôring.

Mandag 19.april 2021 kl. 11-12. Klima og geit.
Innledere: spesialrådgiver klima og bærekraft i TINE, Tone Roalkvam med flere