Hopp til innholdet

Gjør som 600 andre TINE-produsenter, ta klimaberegning på egen gård

Publisert:

-Landbrukets klimaplan er en milepæl for næringa og norske bønder, sa daværende Bondelagsleder Lars Petter Bartnes da han la fram Landbrukets klimaplan for statsrådene våren 2020. Planen viser hvordan et samla jordbruk gjennom åtte satsingsområder skal nå målet om kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon i jord fra 2021 til 2030.

En god handlingsplan for din gård vil hjelpe både deg og næringa til nå disse målene. «Klima Førsteråd» er tjenesten hvor TINE-produsenter får en helhetlig klimarådgiving med utgangspunkt i Klimakalkulatoren Du får en fullstendig analyse og gjennomgang av kildene og klimautslippene fra din gård, med hovedvekt på husdyrproduksjonen.

Utslippsverdiene fra Klimakalkulatoren sees i sammenheng med informasjon fra fagsystemene i melkeproduksjonen, - det vil si Kukontrollen og Eana-programmene.
Du får en klimahandlingsplan som viser gårdens klimastyrker og klimasvakheter og sammen med rådgiver blir dere enige om hvilke klimatiltak du bør sette i verk. 

Hvorfor klimarådgiving?

  • Du får en konkret klimahandlingsplan med forslag til tiltak innen driftsopplegget på gården, fôring, avl eller helse
  • God drift og optimal utnyttelse av gårdens ressurser er godt for klimaet
  • Tiltakene vil også bidra til bedre produksjon og god økonomi

Du kan søke økonomisk støtte

Kontakt din TINE-rådgiver nå, slik at rådgivingen kan gjennomføres før 15. oktober, som er fristen for å søke Regionalt miljøtilskudd for jordbruket (RMP). Veiledende pris på «Klima førsteråd» er kr 6000. Det gis ca 4000 kr i støtte for et individuelt «Klima førsteråd» (støttebeløpet varierer noe fra fylke til fylke). Det er også mulig å søke om støtte gjennom Bærekraftsfondet for Bondelagsmedlemmer med forsikringer i Gjensidige.

Les mer om Landbrukets klimaplan her.