Hopp til innholdet

Fron ble årets produsentlag 2020

Publisert:

Det har vært et spesielt år hvor produsentlagene naturlig nok har hatt mindre aktivitet enn normalt. Til tross for pandemien, har Fron produsentlag utmerket seg med god aktivitet, spesielt på det digitale kommunikasjonsverktøyet Teams.

Årets produsentlag ble kåret på årsmøtet i TINE som også i år ble gjennomført på Teams.  

Kreative til tross for begrensninger 

Alle eierutvalgene nominerte sine kandidater til Årets produsentlag til en jury ledet av ordfører i Rådet, Odd Einar Hjortnæs. I år var det Fron produsentlag i eierområdet Øst som stakk av med seieren og 30 000 kroner til ekstra midler i laget. "Å få denne annerkjennelsen var veldig moro. Vi var et godt team der alle i AU bidro på hver sin måte", sier Bente Borgen, avtroppende produsentlagsleder i Fron produsentlag. 

Utdrag fra juryens begrunnelse:   

Arbeidsutvalget tok tidlig i bruk kommunikasjonsverktøyet Teams, både innad i AU og ut mot medlemmene. Kvalitetsregelverket, dyrevelferdsindikatoren, strategi for eierorganisasjonen er noen av temaene de har hatt på agendaen. Gjerne med styremedlemmer, forskere og andre fra TINE som innledere.  

Produsentlaget var pådriver for å få til et felles arrangement for sølvtine- og mjølkespannmottakere på Vianvang, der Arne Brimi sjøl sto for utdeling av utmerkelsene. De gjennomførte også et fysisk møte i høst for å dele ut de andre plakettene, og for å hedre alle dyktige mjølkeprodusenter i laget. I tillegg til Teams bruker de Facebook aktivt og er flinke til å samarbeide med andre produsentlag i området. Da er det verdt å nevne «markvandring» på Teams, hvor Fron samarbeidet med de andre laga i Gudbrandsdalen og Valdres.  

Oppsummert har Fron hatt en høy aktivitet for medlemmene i laget til tross for pandemiens begrensninger.    

Flere nye fjes på møtene 

Vi har hatt glede av å kunne møte både direktører og forskere, styremedlemmer og andre som vi ellers kanskje hadde måtte fordelt over flere år bare for å ha dekning for reisekostnader. 

"Jeg er både stolt og imponert over bøndene våre. Nye møtearenaer har ikke stått til hinder for deltakelsen, kanskje tvert imot. I år har mange deltatt på møtene vi har arrangert, også flere nye fjes. Vi har hørt både rauting, traktordur og barnelatter noe som vel beviser at teamsmøter gjør det enkelt å delta i en ellers hektisk hverdag. Så håper vi nok at Teamsmøter kan bli et supplement til de fysiske, for vi trives aller best sammen, og liker å dele de gode opplevelser med ekte blikkontakt", avslutter Bente. 

Årets produsentlag i eierområdene 

I kampen om Årets produsentlag i TINE har eierutvalgene kåret sin vinner. Det var gode motkandidater og felles for alle var et høyt aktivitetsnivå i digitale kanaler. Alle mottar ekstra midler til aktivitet i laget.  

Eierområdet Midt: Rauma produsentlag 

Rauma produsentlag har hatt en stor aktivitet i 2020 på Teams med lokale og nasjonale tema på agendaen. Kort utdrag fra nominasjonsuttalelsen fra eierutvalget: AU har møtt den nye konkurransesituasjonen i Rauma på ein framifrå måte og har gått ryddig fram. Dei søkjer kunnskap og kjem med gode innspel for vegen vidare med fokus på fordelar og moglegheiter knytt til det å vere medlem i TINE.  

Eierområde Nord: Midt-Troms produsentlag 

Midt-Troms produsentlag har ikke hatt noen fysiske samlinger i 2020, men ikke ligget på latsida av den grunn. De har levert innspill og høringssvar til sentrale tema og arrangert to digitale møter for medlemmene. Det er ingen tvil om at AU- har hatt en aktivt 2020.  

Årets produsentlag i Sørvest: Midtre Vest-Agder produsentlag 

Midtre Vest-Agder har behandlet og gitt innspill på de høringer som har vært aktuelle i 2020. I tillegg til å være synlig i lokale medier har de også hatt ekstra fokus på tema dyrevelferd. Laget er aktive på Teams og på Facebookgruppa til laget.