Hopp til innholdet

Fortsatt behov for mer fett i kumelka

Publisert:

Fettbetalingen er trappet opp siden 2018. Kumelksprodusentene har svart med å øke fettinnholdet i melka. Likevel viser prognosene behov for mer fett fram i tid etter utfasingen av Jarlsbergeksporten.

Styret blir jevnlig oppdatert på fettsituasjonen, og målet er fortsatt å produsere fett på norsk melk.  

Vi må selge alle delene av melka. 

Melka består av mange ulike deler.  I tillegg til vann, er de viktigste delene fett, protein og melkesukker.   

For få best mulig lønnsomhet i melkeproduksjonen, er det viktig at sammensetningen av melka samsvarer med etterspørselen etter ulike fraksjoner som fett og protein. Økende import av ost og redusert eksport av ost gir mindre overskuddsfett fra ystemelka. Balansen mellom de ulike fraksjonene forskyves. 

 Å produsere melk hvor vi bare trenger fettet, gir dårlig lønnsomhet. Fettet alene kan ikke bære kostnadene i verdikjeden 

-  Vi tror derfor det fortsatt vil være rett å øke fettinnholdet i melka.  Høyere fettinnhold er slik det ser ut nå, fortsatt det mest lønnsomme tiltaket for å dekke et framtidig fettbehov med norsk råvarer, sier konserndirektør for TINE Rådgiving og Medlemsservice, Johnny Ødegård.  

Lang rekke tiltak 

I tillegg til å stimulere til økt fettinnhold i melka, jobbes det med flere tiltak som i sum skal sikre god balanse i melkemarkedet.