Hopp til innholdet

Forsinka analyseresultater på grunn av IT-utfordringer

IT- utfordringer skaper problemer i overføring av analyseresultater fra Råmelkslaboratoriet til Husdyrkontrollen. Vi jobber med å løse saken. TINE beklager forsinkelsen.

Følg dine resultater i nytt testregelverk

Publisert: . Sist endret:

Fra i dag 15. mai vil du kunne følge dine resultater i forbindelse med testing av et nytt kvalitetsbetalingsregelverk. Resultatene finner du ved å logge deg inn på medlem.tine.no på min side og videre under regelverk og melkepris

Denne saken er gammel. Enkelte lenker kan derfor være inaktive. 

Alle produsenter vil fortsatt avregnes etter kvalitetsregelverket med klasseinndeling, men du vil kunne logge deg inn på medlemssidene å se hvordan resultatene vil bli etter ny avregningsmetode. Her kan du også sammenlikne gjeldende utbetaling mot et eventuelt nytt regelverk. Testavregningen sendes ikke ut med melkeoppgjøret. 

Slik er nytt testregelverk bygd opp

Dagens regelverk har tre trappetrinn, hvor alle kvalitetsparametere er samlet fra Elitemelk til tredje klasse. Testregelverket legger opp til å beregne celler, bakterier, sporer og frie fettsyrer med hver sin glidende skala. Dette betyr at dagens elitemelkstillegg fjernes og basisprisen økes. Hvorfor øker den ikke med 30 øre(elitemelkstillegget)? det skyldes at elitemelksandelen ikke er 100%. Derfor utgjør det en økt basispris på mellom 26 og 28 øre.Testregelverket legger opp til trekk eller tillegg for hver av kvalitetsparameterne.

Totalt sett vil gjennomsnittlig melkepris til bonden bli uendret ved denne avregningsmetoden. Les mer om oppbygningen her.  Dette fordi gjennomsnittlig utbetalingspris til bonde er et nullsum-spill mellom summen av basispris og kvalitetstillegg/trekk.

Slik vil du kunne følge med på testavregningen

Under min side og regelverk og melkepris på medlem.tine.no(innlogget) finner du en lenke med oversikt over testavregninga. Lenken heter kvalitetsbetaling. Denne er tilgjengelig fra i dag. I oversikten kan du sammenlikne utbetalingspris mellom gjeldende regelverk og testregelverket. I tillegg finner du resultater for tillegg/trekk for hver kvalitetsparameter og alle analyseresultater. Dette er illustrert i tabeller og grafer.

Merk: Foreløpig ser du oversikten kun ved å bruke nettleseren Google Chrome. Vi jobber for at testavregningen også skal kunne vises i andre nettlesere som for eksempel Internett Explorer.

Hva skyldes forskjell i simulert og gjeldende avregning for april?

Mange vil oppleve forskjellen som ligger i simulert og gjeldende avregning for april måned. Dette skyldes at simulert avregning baserer seg på alle analyseresultater, mens gjeldende avregning baserer seg på kun en analyse i uka(den beste). Dette kan gjelde fett, protein og FFS. 

Eksempel på simulert testavregning

Denne siden viser simulert utbetaling av kvalitetstillegg ut i fra ny beregningsmodell. Du kan også se utbetaling etter gjeldende regelverk. Under vises avregningsverdiene markert med grønn stiplet linje, og ved å holde musepekeren over grafene skal du kunne se de ulike brytningspunktene.

Illustrasjon 1 - testregelverk

 

 

Illustrasjon 2 testregelverk

 

 

Dagens avregning

Illustrasjon 3 - testregelverk