Hopp til innholdet

Et stort behov for penger

Publisert:

Endelig kom dagen da styret og administrasjonen la frem årsresultatet for 2020. Spenningen var stor og forventningene skyhøye til hva utbyttet skulle bli. Det var tross alt vedtatt å øke i rammene for hvor mange prosent av overskuddet som kunne brukes til etterbetaling til eierne.

Jeg trenger penger i driften av melkebruket mitt for investeringene står i kø.

Jeg har et fjøs fra 2008 med for dårlig plass til kviger og kyr før, under og etter kalving med egen “fokus avdeling”. Får å få til dette trenger jeg kapital. Gleden var derfor stor når jeg fikk se at 76 øre pr. liter skulle tilfalle meg. Det bidrar til at jeg kommer et stykke på vei med å finansiere en utbygging. Men hvorfor blir det ikke betalt ut mer når mulighetsrommet til styret var større?

 Heldigvis har jeg evne og tid til å tenke når jeg går i fjøset. Så takk Marit og resten av styret for kloke avgjørelser og ledelse av TINE. 

Takk til Gunnar og administrasjonen for et godt samarbeid med styret, oss eiere og ikke minst alle ansatte som står på hver dag så vi melkeprodusenter skal få vårt produkt ut til forbrukerne. Det klarer vi ikke alene.

 Konklusjonen min er; uten et sterkt TINE- samvirke er det ingen vits at jeg bygger om fjøset mitt, for jeg er så utrolig avhengig at Tine kan ta imot min melk også om 10 år til en pris jeg kan leve av, og kanskje får jeg utbytte også neste år.

Hilsen
Geir Skjesol
stolt TINE eier.