Hopp til innholdet

Engangskompensasjon til TINE-ansatte

Publisert:

Fredag 19. mars fikk ansatte i TINE en hyggelig melding med takk for innsatsen i pandemien så langt og informasjon om en engangskompensasjon.

Dette er basert på et ønske fra styret i TINE knyttet til koronapandemien og den ekstraordinære innsatsen av ansatte i TINE i en krevende periode og med ønske om å vise takknemlighet og å motivere. Eiere og ansatte har sammen jobbet og samarbeidet meget godt for å sørge for en trygg tilgang på norsk kvalitetsmat gjennom hele pandemien og tatt stadige endringer og utfordringer på strak arm.

Her er brevet som ble sendt ut:

Kjære medarbeider i TINE
Melkeprodusentene er ikke bare eiere av selskapet vi jobber i, men TINE er også deres viktigste verktøy for å få omsatt melka som produseres på gårdene. Hver eneste dag. Over hele landet. Det siste året har gjort jobben til både bonde og ansatt mer krevende, men samtidig har vi sammen vist hva vi kan få til når det virkelig gjelder. På tvers av hele verdikjeden.

I tillegg har det norske folk fått øynene opp for vår samfunnskritiske rolle, satt ekstra pris på norske produkter av høy kvalitet og ikke minst fått en økt forståelse for viktigheten og evne til selvforsyning. Dette er svært gledelig og er noe vi må forvalte på en god måte videre, også etter at vaksinasjonene er gjennomført og samfunnet normaliseres igjen.

Vi forstår at et år med pandemi har vært krevende for de fleste. Risikoen har for mange vært høyere, arbeidsforholdene mer krevende på anlegg og hjemmekontor og stadige endringer på etterspørsel, anbefalinger, regler og begrensninger har gjort arbeidsdagen uforutsigbar.

Som vi har snakket mye om den siste måneden har koronaåret vært ekstraordinært på mange måter og selv om tallene for 2020 er bra, vet vi også at vi er på vei inn i mye tøffere tider hvor det vil kreve mer av hver enkelt å oppnå målene vi har satt oss. Vi har planer og strategier for å klare det, men vet også at alle må brette opp ermene og dra i samme retning for å få det til.

Med disse tankene ønsker eierne av TINE å si tusen takk for jobben du gjør og for den ekstraordinære innsatsen du har lagt ned i året som har gått. Akkurat nå har vi et sjeldent mulighetsrom til å gi deg en engangskompensasjon som blir utbetalt på april-lønningen. Dette er ikke knyttet til lønnsforhandlinger, eller direkte til resultatet for 2020, men til den innsats og gjennomføring vi i TINE sammen har fått til i den ekstraordinære pandemisituasjonen i 2020. En situasjon som vi fortsatt ikke er ferdig med. Det er også med et håp om en ekstra motivasjon for å stå på i månedene og årene som kommer og ikke minst for at vi skal levere på visjonen vår, Sammen skaper vi et levende Norge.

På vegne av 9 140 TINE-bønder: Tusen takk!

Gunnar Hovland, konsernsjef            Marit Haugen, styreleder

Kompensasjonen beregnes på antall timer du har arbeidet i perioden 1. juli til 31. desember 2020 og du vil enten få 10 000, 5 000 eller 2 000 kroner.