Hopp til innholdet

Endring av inntransporten på Fosen

Publisert:

TINE Tanktransport har satt i gang et arbeid med å effektivisere inntransporten på Fosen. Prosjektet er planlagt gjennomført innen høsten 2021.

TINE Tanktransport går jevnlig gjennom alle ruter for å sikre at vi utfører vårt oppdrag for TINE Råvare så rasjonelt som mulig.

– De siste årene har vi gjort store omlegginger flere steder i landet. Nå retter vi blikket mot Fosen, hvor vi ser potensiale for å effektivisere inntransporten. Dette er også et viktig tiltak for å nå TINEs klimamål, sier prosjektleder Odd Arne Hermstad. 

Ønsker færre og større transportører

TINE har kun innleid inntransport i dette området fordelt på fire transportører med fem biler. Alle fire er nå kontaktet og informert om at det vil bli endringer.
 TINE tanktransport ønsker færre og større transportører med flere biler for å være mer fleksibel ved volumsvingninger. Tre av de fem bilene i området skal etter planen fornyes i 2021. Derfor et det et greit tidspunkt å se på inntransporten, poengterer Hermstad. 

Gjøre inntransporten så effektiv som mulig

Alle dagens transportører blir invitert til å komme med nytt tilbud på inntransport, sammen med eksterne transportører og egen transport. De blir også oppfordret til å komme med kreative forslag til løsninger for å gjøre inntransporten så effektiv som mulig. Det betyr også å være åpen for å ta i bruk nye løsninger, blant annet bruk av 60 tonns vogntog. 

Ønsker god kontakt

Etter planen vil valg av transportør være klar før sommeren og da starter vi arbeidet med å planlegge nye ruter i samarbeid med transportør. Endringene er planlagt gjennomført fra høsten 2021.

I dette arbeidet ønsker vi god kontakt med produsentene, produsentlagene og med transportører og sjåfører, avslutter Odd Arne Hermstad.