Hopp til innholdet

Endring av inntransporten på Nordmøre og i Romsdalen

Publisert:

TINE Tanktransport har satt i gang et arbeid med å effektivisere inntransporten gjennom blant annet å endre hentemønsteret til tredagers henting. Det medfører også at en del gårdstanker må byttes til større tanker. Dette ar arbeidet er nå i gang.

TINE Tanktransport går jevnlig gjennom alle ruter for å sikre at vi utfører vårt oppdrag for TINE Råvare så rasjonelt som mulig. De siste årene har vi gjort store omlegginger blant annet i Agder, Telemark, Rogaland og senest i Nord-Norge. Nå retter vi blikket mot Nordmøre og Romsdalen, hvor vi ser potensiale for å effektivisere inntransporten. Dette er også et viktig tiltak for å nå TINEs klimamål.

Må bytte til større gårdstanker

Tanktransport og Melkekvalitet & Service har kartlagt tankkapasiteten til produsentene i disse områdene. For å kunne øke effektiviteten er vi avhengig av å endre dagens hentefrekvens til «tredagers» mønster. Det betyr at melka hentes hver tredje dag på gården. Det vil medføre at vi må bytte gårdstanker hos flere av produsentene. Etter dette er gjennomført kan vi iverksette nye inntransportruter som vil gi en betydelig innsparing.

 Bytte av gårdstanker skal etter planen gjøres fra i høst og frem mot sommeren neste år i områdene Aukra, Midsund, Molde, Gjemnes, Nesset og deler av Fræna. Den første gårdstanken er allerede skiftet

Endring i inntransporten

TINE har kun innleid inntransport i dette området og vi har fem transportører. Alle fem er nå kontaktet og informert om at det vil bli endringer. Gjeldende avtaler er sagt opp fra neste sommer, men alle fem transportørene er invitert til å komme med nytt tilbud på inntransport, sammen med andre eksterne transportører og egen transport. De er også oppfordret til å komme med kreative forslag til løsninger for å gjøre inntransporten så effektiv som mulig. Det betyr også å være åpen for å ta i bruk nye løsninger som semi-tankbil og 60 tonn vogntog inn mot meieriet. 

Ønsker god kontakt

Etter planen vil valg av transportør være klar før jul og da starter vi arbeidet med å planlegge nye ruter i samarbeid med transportør. Vi regner med at endringene vil bli gjort fra sommeren neste år.

I dette arbeidet ønsker vi god kontakt med produsentene, produsentlagene og med transportørene og sjåførene. Vi oppfordrer derfor til å ta kontakt og vi stiller gjerne opp på møte i produsentlagene dersom det er ønske om det.