Hopp til innholdet

Dyrevelferdsprogram for storfe

Publisert:

Forbrukerne er opptatt av dyrevelferd og forventer at dyra skal ha det bra. God dyrevelferd er først og fremst viktig for dyra og påvirker næringas omdømme. Mål for programmet er å styrke og bevare tilliten og omdømmet til norsk husdyrproduksjon.

Et slikt program finnes allerede for gris og fjørfe og nå har storfenæringa gått sammen om å dokumentere og forbedre velferden for alle produksjonsdyr gjennom ordningen som kalles Dyrevelferdsprogrammet (DVP).

Programmet starter for storfe 1. januar 2022 og er felles for alle storfebesetninger, både mjølkeproduksjon, ammekuproduksjon og oppfôringsbesetninger. Det er Animalia som utvikler og drifter programmet, og der kan du lese mye innhold om DVP.

Veterinærbesøk hver 16. måned

Det er veterinærer som er valgt til å utføre DVP-besøka. Veterinærer har en offentlig godkjent autorisasjon og faglig tyngde og troverdighet i dyrevelferdsspørsmål. Programmet starter med bruk med mer enn ti storfe, og innebærer veterinærbesøk med fokus på dyrevelferd hver 16. måned. 

Mer kunnskap og bevisstgjøring rundt dyrevelferd i egen besetning 

Både bonden og veterinæren har travle dager. DVP-besøket gir mulighet til å sette av tid til å tenke gjennom rutiner og løsninger som har betydning for dyrevelferden. Det er lett å bli «fjøsblind» hos seg sjøl. Ofte kan det handle om enkle grep som koster lite, men som kan ha stor betydning for dyra. 

Samarbeid med veterinær på en «ny» måte 

Veterinæren har mye kunnskap og erfaring, og kan mer enn å behandle sjuke dyr. DVP-besøket er en mulighet til å benytte veterinæren som en rådgiver og diskusjonspartner. De fleste dyra i norske fjøs har det heldigvis bra og får god omsorg. DVP-besøket kan være en fin anledning til å få anerkjennelse for den gode jobben som gjøres hver eneste dag. 

Innholdet i DVP-besøket

Veterinæren vil ha fokus på fire områder, delt inn i 17 spørsmål rundt
 

  • Atferd og oppstalling 
  • Fôring og helse 
  • Rutiner og andre forhold 
  • Smittevern 


Det legges stor vekt på hvordan dyra svarer på miljø og stell.  

Det er utarbeidet en egen veileder for veterinærbesøket, - den kan du lese her.

Planlegg allerede nå for ditt besøk – se tidsplanen her:

Det er laget en innrulleringsplan basert på det siste sifferet i dyreholds-ID. Det første dyrevelferdsbesøket med veterinær (DVP-besøk) skal gjennomføres senest i innrulleringsperioden for din besetning, men kan også gjennomføres tidligere.

Du bestiller sjøl veterinær til å utføre DVP-besøket. Fra 1.1.2022 åpnes en lenke til Velferdsportalen hvor du kan velge ønsket veterinær.  

innrulleringsplan DVP

Hva skjer med fjøsrunden som TINEs rådgivere gjennomfører?

Alle medlemmer i TINE skal fremdeles gjennomføre en årlig «Rådgiving og fjøsrunde» med sin TINE-rådgiver. Det obligatoriske veterinærbesøket i DVP kommer i tillegg til fjøsrunden med TINE-rådgiver. -TINE vil uansett ha behov for egen oppfølging av sine produsenter. Derfor fortsetter Rådgiving og fjøsrunde som nå i 2022, og samtidig vil vi jobbe med å se på om det er behov for endringer og tilpasninger, sier Johnny Ødegård, konserndirektør i TINE Rådgiving og medlemsservice.  

Følg med i ditt produsentlag

Dyrevelferdsprogrammet vil være tema på produsentlagsmøter framover, så følg med på info du får fra ditt produsentlag.

Tilbakemeldinger

Tilbakemeldinger på innholdet i programmet kan sendes på epost til brukerstøtte hos Animalia.