Hopp til innholdet

Dovre Ysteri gjenåpnes og tar opp kampen mot importost

Publisert:

Onsdag 18. august klipper partileder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre snora og markerer at TINE Ysteriet Dovre gjenåpnes. Arne Brimi er på plass og serverer Dovreost med tilbehør fra grillen.

Meierisjef Sigrid Svanborg gleder seg til å ta imot Jonas Gahr Støre med et stort følge av både politikere og andre fra administasjonen, vår egen konsernsjef Gunnar Hovland og en rekke andre gjester.

- Jeg tror det meste skal være klart til i morgen, så får vi håpe værgudene er på vår side også, sier Svanborg.

Foruten taler blir det musikalske innslag.
- Dette blir en stor dag for alle her, sier den stolte meierisjefen.

Dovre Ysteri eller «Dampen» har vært i drift siden 1918. I år er meieriet i fjellbygda bygd om, utvidet og modernisert. Meieriet er landets eneste landsdekkende leverandør av de populære hvitmuggostene camembert og brie. Med en investering på vel 50 millioner kroner vil produksjonskapasiteten dobles og arbeidsplassene sikres.

Over 90% av hvitmuggostene blir i dag importert. Spesialoster er i vekst og forbrukerinnsikt tyder på at norske forbrukere vil sette pris på norskprodusert hvitmuggost.

- Ja, jeg er overbevist om at norske forbrukere vil foretrekke camembert og brie som er produsert på norsk melk og laget her på Dovre, sier Svanborg.

Fornying av anlegget i 2021

I 2016 ble det opprettet et prosjekt for å fornye fyllelinjen som da nærmet seg 30 år. Prosjektet vokste seg fort større, i takt med kostnadene, da det var mye som trengte oppgradering. Plass var en begrensende faktor, og det ble etter hvert klart at vi ikke kunne komme utenom en bygningsutvidelse. Ville volumet på knappe 200 tonn og et melkeforbruk på 1,5 millioner lite melk årlig bære en så stor investeringsbyrde? Var TINE villig til å satse videre på et så lite anlegg?

- Heldigvis fattet styret en klok avgjørelse i januar 2020, og det ble klart at TINE bevilget 53 millioner kroner for å sikre leveringsevnen og møte konkurransen fra importert med norsk produsert ost, sier Erik Isum. Han har vært prosjektleder for utbyggingen.

3. mai – en historisk dag

3. mai i år ble den først melken kjørt inn i ystekarene og videre gjennom den nye fyllelinjen. Mest sannsynlig var 3. mai også en av de aller første dagene det ble veid inn melk i 1918, ifølge protokollen fra 12. juni samme år.

Oppstarten 6. mai 2021

6. mai 2021 ble det for første gang ystet ost ved hjelp av ny fyllelinje, nye former, lakebehandlingsanlegg, vasketunnel og vaskestasjon.

- Etter bare to dagers testproduksjon kunne Dovre Ysteri levere gode produkter av riktig kvalitet og med full kapasitet, sier Isum.

Ost fra Dovre Ysteri – lokalt og kortreist

Hvitmuggostene er nå omprofilert til merket «Dovre Ysteri».

- Med den endringen forteller vi tydeligere at vår kvalitetsost er lokalt produsert, er kortreist og er produsert på norsk melk. Forbrukerne er opptatt av norsk, lokalt og kortreist, sier Svanborg.

Har tro på vekst

Meieriet på Dovre er en viktig arbeidsplass i fjellbygda og med denne satsingen vil arbeidsplassene sikres. Når ambisjonen for vekst slår til med økning i volum vil det også kunne gi nye arbeidsplasser.  Dessuten vil mer lokalprodusert melk anvendes lokalt.

- Med under 10 prosent av markedet er det store muligheter for å ta opp konkurransen i det norske markedet basert på lokalprodusert kvalitetsmelk. Vi har en klar ambisjon om vekst som vil være lønnsomt for norske melkeprodusenter. Jeg syns også det er hyggelig at det styrker lokale arbeidsplasser, sier meierisjefen.

14 årsverk i lokal verdiskaping!

TINEs aktivitet medfører store ringvirkninger, ikke minst i forbindelse med slike utbygginger. Jora Bygg & Laft har vært hovedentreprenør og det elektriske arbeidet er utført av Lesja & Dovre Elektro for å nevne de største lokale bidragene.

- De lokale bidragene til denne utbyggingen tilsvarer minst fire årsverk i løpet av prosjektperioden.

Samfunnsøkonomisk Analyse har funnet ut at ett årsverk i TINE gir ringvirkninger tilsvarende 2,4 årsverk. Legger vi dette til grunn vil den lokale verdiskapingen under prosjektperioden tilsvare 14 årsverk, sier prosjektleder Erik Isum i TINE.

Betydelige ringvirkninger – i hele landet

Samfunnsøkonomisk Analyse har på oppdrag fra TINE laget et samfunnsregnskap av selskapets virksomhet i 2020 hvor TINEs fotavtrykk i den norske økonomien er målt ved sysselsetting og verdiskaping. Analysen viser at TINEs virksomhet har store ringvirkninger. Totalt bidrar TINE til sysselsetting av omtrent 26 000 årsverk over hele landet.

Rapporten viser at hver av de norske melkeprodusentene skaper 2,4 årsverk utenom gården av sin melkeproduksjon. I tillegg kommer ringvirkninger av kjøttproduksjon og andre produksjoner.

Fakta Dovre Ysteri:

Årlig produksjon: 200 tonn

Produkter: 12 varianter av brie og camembert

Melk: Tar imot 1,5 millioner liter melk fra Lesja og Dovre

Antall ansatte: 15