Hopp til innholdet

Opptak av fagmøte om grovfôrprøver og TINEs grovfôrlab

Publisert:

Her kan du se opptak av digitalt fagmøte: Grovfôrprøver og egen grovfôrlab på mastittlaboratoriet i Molde.

I møtet snakket vi om hvorfor det er viktig med en helhetlig løsning for fôrproduksjon og fôring for å nå målene om lavere klima- og miljøbelastninghøyere andel norskprodusert fôr i melkeproduksjonen og lavere fôrkostnad. Denne gangen vil møtet for det meste omhandle grovfôrprøver.

TINE Rådgiving sin tilnærming til et mer helhetlig fôringskonsept er å følge hele produksjonskjeden; hvor fjøset «bestiller» mengde og kvalitet av ulike fôrtyper og hvor hele produksjonskjeden optimaliseres for å produsere de riktige grovfôrkvalitetene til de ulike dyregruppenes behov.

Møtet omhandlet disse temaene:

  • TINE grovfôranalyser – nyskapende!
  • Gangen fra garden til analyseresultat
  • Parameterer og analysesikkerhet
  • Nytteverdi i fôrproduksjonen og fôringa
  • Prøveomfang gjennom året
  • Videre utvikling

Opptak av møtet