Hopp til innholdet

Det leveres mer sommermelk

Publisert:

På tross av en samlet nedgang i melkeleveransen på 4% hittil i år, økte leveransen i juni med 2% sammenlignet med fjoråret. Østlandet har reagert mest på oppfordringen om å levere mer melk. Melkeleveransen økte der med 1,2 millioner liter, som er en økning på 4% i forhold til juni 2019.

Fylke Vestland, som tradisjonelt har hatt lite sommermelk, har økt produksjonen i juni med 2,5% sammenlignet med samme tid i fjor. Samlet økte leveransen i sone Fjord/fjell med 2,5%, mens sone Landet økte med 1,3%. Det tyder på at det er respons på kvoteutvidelsen og differensiering spesielt i områder som tradisjonelt har mindre sommermelk. Forhåpentligvis fortsetter trenden.

Ha fokus på sommermelk i produsentlaget

Det er kun Møre og Romsdal og Trøndelag som har redusert andelen melk levert i juni 2020, sammenlignet med 2019. Nord er det eneste eierområdet som har levert mer mjølk hittil i år, sammenliknet med fjoråret. Snillfjord, Hitra og Frøya produsentlag er det produsentlaget som har levert størst andel melk i juni. De har levert nesten 20% av mjølka hittil i år i juni, mens tilsvarende tall er 11,7% for Hornindal/Stryn produsentlag, som har minst andel melk i juni. Dette produsentlaget har likevel også økt andel melk levert i juni.

Det oppfordres til at produsentlagene fortsatt har fokus på sommermelk.

Trykk her for å åpne et excell-ark og finn ditt produsentlag. Andelen som vises i diagrammet er eierområdene og TINE totalt hittil i 2019 og 2020

 

Andel sommermelk pr eierområdet