Hopp til innholdet

Data fra DeLaval-roboten rett inn i Kukontrollen og Eana Ku via NCDX®

Publisert:

Nå blir de mulig for medlemmene i Kukontrollen som har DeLaval melkerobot/DeLaval Sync å overføre data til Kukontrollen og Eana Ku via NCDX®

Av:
Tone Roalkvam, Spesialrådgiver klima og bærekraft i TINE
Alf Odin Olsen, DeLaval
Per Magnar Teigen, Mimiro


I løpet av det siste året har DeLaval, Mimiro og TINE arbeidet med å få på plass automatisk dataflyt fra DeLaval Sync via NCDX® til Kukontrollen og Eana Ku. NCDX®står for Nordic Cattle Data eXchange som er en felles nordisk løsning for overføring av data mellom melkeroboter/besetnings-styringssystem og de respektive landenes Kukontroller. NCDX® er utviklet i fellesskap av de nordiske rådgivingsorganisasjonene innen melkeproduksjon, TINE i Norge, Seges i Danmark, Växa i Sverige, MTech/Proagria i Finland og RML på Island.

Enklere for melkeprodusentene å registrere data til Kukontrollen
Med denne dataflyten vil data for brunst, inseminering, drektighets-kontroll, kalving, månedlig hold-vurdering, avsining og utrangeringer kunne overføres løpende fra DeLaval Sync til Kukontrollen, og gjøres tilgjengelig i Kukontrollen og Eana Ku. Tilsvarende vil data fra Kukontrollen overføres til DelPro Sync. Alle enkeltmelkinger blir også overført. Disse vil ikke vises, men går inn i beregningen av dagsmelk på kontrolldagen. Når melkeprodusenten skal registrere ny kontroll i Kukontrollen, registrerer melkeprodusenten «ny kontroll» på medlem.tine.no eller i Eana-appen. Dette starter en beregning av gjennomsnittlig 24-timers avdrått ut fra siste 96 timers melkinger som blir dagsmjølka på kontrolldagen i Kukontrollen. Det samme vil gjelde for daglig kraftfôropptak basert på alle kuas besøk i kraftfôrstasjonene.

Noen tilleggsregistreringer
Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være behov for noen tilleggsregistreringer i Kukontrollen, for eksempel horn-anlegg på nyfødte kalver. Her er defaultverdien satt til «vet ikke», og produsentene må registrere om det er hornanlegg eller ikke på medlem.tine.no. Når ei ku meldes ut, er det viktig at produsentene bruker kodene for årsaken til utrangeringen i Kukontrollen. Derfor vil det enkleste være å melde kua ut i Kukontrollen.
Når en melkeprodusent tar i bruk DelPro Sync første gangen, overføres all historikk og alle data om dyra i besetningen fra Kukontrollen til DelPro Sync. Melkeprodusenten er da sikret at melkeroboten inneholder korrekt informasjon om alle dyra i besetningen. Dette innebærer også alle insemineringer, drektighetskontroller og analyseresultater for melkeprøver fra enkeltkyr. Dette er en stor fordel når en melkeprodusent skal ta i bruk en ny DeLaval melkerobot.

Hvem kan ta i bruk DeLaval Sync?
DeLaval Sync kan installeres hos alle melkeprodusenter som har DelPro versjon 5.3 eller nyere. Melkeprodusenter som har DeLaval melkestall for ku eller VMS melkerobot, vil kunne oppgradere til en kompatibel DelPro-versjon. DeLaval vil ta kontakt med utvalgte melkeprodusenter som har utstyr som er kompatibelt med NCDX®-dataflyt med tanke på oppgradering slik at de kan overføre data via NCDX®. DeLaval ønsker å teste ut NCDX i et avgrenset omfang før løsningen tilbys alle DeLavals kunder. DeLaval Sync vil etter dette gjøres tilgjengelig og installeres på et større antall gårder i løpet av 2022.

Hva skal til for å kunne ta i bruk NCDX?
DeLaval vil levere DeLaval Sync som en abonnementstjeneste. Det vil si at melkeprodusenten tegner et årsabonnement og betaler kr 159,- pr. måned. Tjenesten aktiveres av melkeprodusenten i samarbeid med DeLaval servicetekniker.

Hvordan foregår overføring ene av data?
De fleste hendelsene overføres en gang pr. døgn. Tidspunktet er i utgangspunktet satt til kveld/natt. Produsenten kan selv velge hvor ofte enkeltmelkinger og forbruk av kraftfôr skal overføres (standard innstilling vil være for hver 20. melking og hvert 100. fôropptak). Det vil være mulig for den enkelte melkeprodusent å bestemme om enkelte data ikke skal synkroniseres, gjøre manuelle korrigeringer og utføre også manuell synkronisering.

Hva med DelPro Link i fortsettelsen?
Det vil fortsatt være mulig å overføre data til Kukontrollen via DelPro Link. Dagens løsning for filoverføring av data via DelPro Link vil fungere som før for de som fortsatt ønsker å bruke denne. DelPro Link og DeLaval Sync vil ikke kunne brukes samtidig på samme bruk.