Hopp til innholdet

Årsoppgjøret i Husdyrkontrollen 2021

Publisert:

Frist for innrapportering av opplysninger til årsoppgjøret for Ku- og Geitekontrollen er satt til mandag 10. januar 2022 kl.23.59.

Registrering av opplysninger skjedd i 2021 må være avsluttet i løpet av mandag 10. januar for at de skal komme på årsoppgjøret for 2021.  Vi anbefaler at dere sjekker at alle helsehendelser og andre hendelser er kommet med

Kravene for å få godkjent årsoppgjør:

Kukontrollen: minimum 11 kontroller, derav minimum 6 kontroller med prøveuttak.

Geitekontrollen: minimum 5 kontroller, derav minimum 3 kontroller med prøveuttak 

Hos medlemmer som ikke får godkjent årsoppgjør, vil opplysningene vedrørende mjølkeproduksjonen være utelatt fra Årsrapport og årsstatistikkene.

Geitekontrollen - vær oppmerksom på:

  • Avlating for 2021 må registreres på alle aktuelle geiter for at mjølkeberegningen skal bli riktig
  • Det er viktig å registrere hver endring i kraftfôrtildelingen for at beregnet fôrforbruk skal bli så riktig som mulig. Husk også å registrere avslutning av kraftfôrtildeling når det er aktuelt
  • Sjekk at alle veterinærbehandlingene er rapportert inn. Disse er viktige for helse og melkekvalitet. Vær oppmerksom på at helseregistreringene ikke overføres fra Dyrehelseportalen til Geitekontrollen

Spørsmål eller trenger du hjelp?

Kontakt TINE Medlemssenter tlf. 51 37 15 00.