Hopp til innholdet

Anbefaler kraftig reduksjon i omsetningsavgiften

Publisert:

Styret i TINE anbefaler at omsetningsavgiften for melk settes ned fra 30 øre til 10 øre per liter fra 1. januar 2021. Endelig vedtak gjøres av Landbruks- og matdepartementet i etterkant av Omsetningsrådets behandling av forslaget i møtet 8. desember.

Reduserer avgifta med 20 øre per liter

I 2020 ligger omsetningsavgiften på ku- og geitemelk på 30 øre per liter. Hovedårsaken til den høye avgifta er for å finansiere det ekstraordinære oppkjøpet av kvoter. Til sammen ble det solgt 35,2 millioner liter grunnkvote til Staten til en kostnad på drøyt 480 millioner kroner.

I 2021 forventes det ikke kostnader til oppkjøp bortsett fra oppkjøp av kvoter for geitemelk. De øvrige kostnadene forventes å bli om lag på samme nivå som i 2020.

Med utgangspunkt i dette foreslår styret å redusere omsetningsavgiften med 20 øre per liter som settes til 10 øre per liter både for ku- og geitemelk.

Til grunn for anbefalingen ligger en prognose om en leveranse på 1510 millioner liter kumelk og 19,9 millioner liter geitemelk i 2021.