Hopp til innholdet

Anbefaler å øke forholdstallet fra 0,95 til 0,99 for kumelk i 2023

Publisert:

En lavere produksjon kombinert med en mindre nedgang i etterspørselen etter melk gjør at Norsk melkeråvare anbefaler å øke forholdstallet for disponible kvoter på kumelk til 0,99 for 2023.

Anbefaler å øke disponible kvoter for kumelk 

Dagens forholdstall for ku- og geitemelk ble fastsatt til 0,95 etter kvotedrøftingen i fjor vinter. I ettertid viser det seg at kvotefyllinga er lavere enn antatt.  

–Ferske prognoser viser at utviklingen fortsetter. Derfor anbefaler vi å øke forholdstallet for disponible kumelkskvoter til 0,99, sier direktør i Norsk melkeråvare, Eivind Kjuus. 

Det er forventet at Landbruks- og matdepartementet skal behandle anbefalingen torsdag 22. Juni.