Hopp til innholdet

70 år i tjeneste for helsa til Dagros

Publisert:

De var framsynte melkebøndene som i 1951 vedtok å starte et eget mastittlaboratorium i Molde. 70 år seinere er «labben»mer aktiv enn noen gang.

Egentlig var det ikke bare ett mastittlaboratorium som så dagens lys en høstdag i 1951. Også Ålesund fikk sitt eget laboratorium. (Aner vi en historisk bit av den velkjente fogderistriden i Møre og Romsdal). Hvorom allting er; drifta i Ålesund opphørte etter få år.

Unik i verdenssammenheng
Liv Sølverød, som ynder å kalle seg bestyrerinde, er sjef for melkelaboratoriene i TINE. Hun poengterer at TINE er det eneste meieriselskapet i verden som eier og driver et mastitt-laboratorium; et diagnoselaboratorium med veterinærkompetanse.

Det er to hovedgrunner til at vi har mastittlaboratoriet. Vi skal sikre god dyrehelse og riktig bruk av antibiotika. Dette er viktig både for bonden og TINE, ved at vi bidrar til god drift, god dyrevelferd og et godt omdømme, understreker Sølverød.
(Saken fortsetter etter videoen)

Kontroll av både produkter og miljø
I årenes løp, siden innovative melkebønder grunnlag laboratoriet, har det skjedd store endringer i både arbeidsoppgaver og tjenester.  Etter årtusen-skiftet betjener mastittlaboratoriet hele landet, og er nå det eneste av sitt slag som driver med diagnostisering av mastitt.

Takket være at laboratoriet er akkreditert, altså godkjent av Norsk Akkreditering, kan de blant mye annet også utføre produkt- og miljøkontroll av TINEs meierier. Nå på høsten mottar de mange vannprøver som melkeprodusentene sender inn fra egen gård.

Jubileet ble markert onsdag 19. oktober i Molde, der både ansatte, ledelse og andre medarbeidere i TINE deltok.

Fakta:
- Etablert høsten 1951 i Molde
-12 medarbeidere
- 80 000 analyser i året:
- De viktigste oppgavene: mastittdiagnostikk, overvåking av antibiotikaresistens, sykdomskontroll - feks antistoff mot CAE-virus hos geit, RS virus og Corona virus hos storfe, drektighetskontroll, produkt-og miljøkontroll for meieriene, vannanalyser.