Hopp til innholdet

100 prosent fossilfri drift med flere solcellepaneler

Publisert:

I fjor kunne TINE-produsentene lese om Hanne Østgaard Tingstad og Erling Tingstad som har lagt til rette for fossilfri drift på setra Ustuvollen i Østerdalen. Ved hjelp av solceller og batteri skal kyrne melkes på fornybar kraft. Hvilke erfaringer sitter ekteparet igjen med etter nok en sommer med denne energiløsningen?

Av: Ragnhild Bjelland-Hanley, Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Ustuvollen ligger idyllisk til ved Setersjøen i Dalsbygda. Her har Østgaardingene hatt setra i mange hundre år. I dag er det Hanne Østgaard Tingstad og Erling Tingstad som driver gård og seter med 25 – 30 melkekyr.

Bærekraftig alternativ

Tidligere var det traktoren som drev aggregatet som stod for strømproduksjonen på Ustuvollen. Denne løsningen var verken bærekraftig eller praktisk, og ekteparet Tingstad var på utkikk etter alternativer for å kunne drive melkemaskin, melketank, varmtvannstanker og seterhus (forbruk på rundt 30 kWh i døgnet).

Da Erling for noen år siden undersøkte muligheten for å få setra tilkoblet strømnettet, viste dette seg å komme med en skyhøy prislapp på rundt to millioner kroner. For Erling og Hanne ble dette derfor starten på et annet løp. I samarbeid med leverandør EnergiPluss fikk de i 2020 på plass et anlegg bestående av solceller og batteri (se “Fakta om anlegget”). Containeren med batterier, elektronikk og styresystemer fraktes med traktor hjem til gården mellom driftssesongene på setra. Her fungerer batteriet som nødstrømsløsning, og på sikt skal det bidra til å redusere effekttopper i strømforbruket samt utnytte variasjoner i strømprisen.
 

Erling og Hanne_krediteres Norges Vel
Hanne Østgaard Tingstad og Erling Tingstad har gode erfaringer etter drift i to sommere. (Foto: Norges Vel)


Utvidet anlegget etter sommeren 2020

Sommeren 2020 disket værgudene opp med en uvanlig grå og kald juli måned – faktisk verste juli-måned på flere tiår på Østlandet. Teknisk sett fungerte fornybaranlegget etter planen, men på grunn av det dårlige været måtte nødstrømsaggregatet (bensinaggregat) til pers flere ganger for å hjelpe til med å lade opp batteriet. Anslagsvis brukte bensinaggregatet rundt 100 liter med bensin for å hjelpe til med å lade batteriet. Til sammenligning lå forbruket av diesel på rundt 1 200 liter hver sommer når det ble brukt traktoraggregat.

- Den første sommeren gav oss noen viktige erfaringer å bygge videre på, forteller Erling. – Leverandøren av anlegget regnet på saken, og kom frem til at dersom solcelleanlegget ble utvidet med rundt 40 %, ville vi klare å dekke strømbehovet på setra selv med mange gråværsdager på rad.

Erling og Hanne bestemte seg derfor for å få på plass noen flere solcellepaneler for en mer robust løsning – og anlegget vokste fra 48 paneler til 72 paneler mellom sesongene 2020 – 2021.


100 prosent fossilfri drift sommeren 2021

Denne utvidelsen, i kombinasjon med mer ‘normalt’ sommervær, førte til at Ustuvollen ble driftet 100 prosent fossilfritt sommeren 2021.

- Dette er vi fornøyd med, sier Erling. – Bensinaggregatet var ikke i bruk en eneste gang!

I tillegg til utvidelsen av solcelleanlegget, var det også en annen endring som fant sted fra sommeren 2020 til sommeren 2021 som skulle vise seg å bli vellykket. Erling fikk tak i en brukt varmtvannstank på 600 liter som ble installert på setra. Denne kom da i tillegg til berederen på 300 liter som allerede var der. Den ekstra varmtvannstanken varmes opp når det er mye sol og dermed en del overskuddsstrøm.

- Det er veldig greit å ha en slik ekstra varmtvannstank som buffer, forklarer Erling. – Det har fungert helt etter planen, og vi har hatt full tilgang på varmtvann hele sommeren.
 

Batteri på traktor_krediteres EnergiPluss
Batteripakken flyttes mellom gården og setra på traktor. (Foto: Norges Vel)


Tilpasset hverdag

Noe oppfølging krever også den fornybare løsningen. Erling og Hanne følger med på værmeldinga og på hvor mye energi som er tilgjengelig på batteriet, og de tilpasser eget levesett noe i forhold til når det er lurt å gjøre hva.

- Dette er fremdeles litt nytt for oss, men vi blir mer og mer ‘avslappa’ jo mer erfaring vi får med anlegget, sier Erling. – Vi mener det har vært en fornuftig og tidsriktig investering, og vi håper kunnskap herfra kan være til nytte for andre off-grid anlegg på setre.

Fakta om anlegget:

Anlegget er bygget inn i en container med batterier, elektronikk og styresystemer.  Det er montert 72 solcellepaneler på taket.

  • Litiumbatterier 48kWh
  • DC konvertere
  • AC Hybrid invertere, for 1 fas og 3 fas
  • Styringssystemer
  • Fjernovervåkning/ styring ved hjelp av PC eller app på telefonen
  • Nødstrømsaggregat

Strømmen som produseres i solcellene blir brukt til å dekke forbruket på setra. Når solcellene produserer mer enn hva det er behov for, blir denne strømmen lagret i batteriet.

Oppkobling av nødstrømsaggregat skjer automatisk dersom solcellene og batteriet ikke kan tilføre nok energi til behovene på setra, for eksempel ved dårlig vær over lang tid.

Anlegget endte opp med å koste i overkant av 500 000 kroner, og Erling og Hanne gikk inn med bortimot 80% selv. Resten ble dekket av tilskudd fra Innovasjon Norge og Utvalgte seterlandskap.