Hopp til innholdet

1,4 milliarder kroner til et levende Norge 

Publisert: . Sist endret:

Med tidenes høyeste etterbetaling tar styret i TINE kraftfulle grep for å avhjelpe melkebøndenes krevende økonomiske situasjon. — Nødvendige kroner til rett tid som viser styrken i samvirket, konstaterer styreleder Marit Haugen.  

Onsdag la TINE frem de økonomiske resultatene for 2021, inkludert etterbetalingen til eierne. Konsernstyret har vedtatt å benytte hele handlingsrommet til etterbetaling og tar i tillegg ut 283 millioner kroner fra etterbetalingsfondet, noe som utgjør en total på 98 øre per liter melk(avrundet fra 0,976 kr/l), i overkant av 200 000 kroner totalt, per melkebonde i snitt, noe som utgjør den høyeste etterbetalingen i TINEs historie med god margin på en tid hvor bondens økonomi er preget av økte kostnader på alle fronter. 

— Vi eiere har styrt TINE fornuftig over mange år og selskapet vårt har en solid økonomi, som gjør at vi kan møte en ekstraordinær situasjon med en ekstraordinær løsning. Dette er ikke virkemidler vi kan benytte oss av igjen, men en tett dialog med eierorganisasjonen har konkludert med at dette er rett tid og sårt tiltrengt for mange, sier Haugen.  

1,4 milliarder til bygder og lokalsamfunn 

Tall fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at når bonden investerer, skaper det enorme ringvirkninger for omgivelsene. De omtrent 7 000 TINE-gårdene over hele landet skaper 2,4 årsverk utenfor egen drift hver, noe som utgjør nesten 24 000 arbeidsplasser totalt. Når etterbetalingen blir utbetalt etter årsmøtet er det ikke bare penger som er med på å sikre videre drift for bonden, men også hundrevis av millioner i ringvirkningskroner. 

Trøndelag er fylket med flest TINE-bønder. Her får melkeprodusentene i snitt nesten 240 000 kroner hver i etterbetaling, totalt over 330 millioner kroner. Også Innlandet, Vestland, Møre og Romsdal, Nordland og Rogaland får en samlet etterbetaling i hundremillionersklassen.  

Fylke 

Etterbetaling per bonde 

Total etterbetaling 

Agder 

159 771 

41 859 886 

Innlandet 

181 975 

238 568 581 

Møre og Romsdal 

207 430 

135 659 189 

Nordland 

212 323 

103 825 707 

Oslo 

215 623 

431 245 

Rogaland 

229 006 

204 044 344 

Troms og Finnmark 

172 817 

54 610 324 

Trøndelag 

238 316 

331 498 024 

Vestfold og Telemark 

222 200 

31 107 949 

Vestland 

152 662 

174 950 259 

Viken 

236 840 

93 551 724 

 

— Jeg vet jeg snakker på vegne av hele organisasjonen når jeg sier at det er dette som er motivasjonen vår. Sammen skaper vi et levende Norge sier vi, det beskriver samfunnsoppdraget vårt. Når vi ser på hva dette resultatet betyr for bonde og lokalsamfunn og de enorme ringvirkningene eierne våre har på landet vårt, så er dette selve beviset på hva som skiller TINE fra konkurrentene og hva vi egentlig jobber for. Nå må vi brette opp ermene og fortsette inn i mer krevende tider, sier konsernsjef Gunnar Hovland. 

Sterke tall. Nedadgående kurve. 

Driftsresultatet for TINE Gruppa endte på 1 725 millioner kroner, 50 millioner kroner svakere enn 2020 når man trekker fra fjorårets gevinst fra salg av meieriet i Bergen på 217 millioner kroner. Salgsinntektene på 24 045 millioner kroner var en reduksjon på 0,1 prosent sammenlignet med fjoråret.  

Resultatet påvirkes positivt av høy aktivitet i dagligvarehandelen knyttet til smittesituasjonen og styrket lønnsomhet i de internasjonale datterselskapene, men reduseres av høyere priser på energi og transport, oppstartskostnader på det irske anlegget og en svakere avslutning på året. 

— Dette er et solid resultat for TINE etter nok et år preget av pandemien. Eiere og ansatte har også i året som har gått imponert stort med å være leveringsdyktige gjennom nedstengning, gjenåpning, muligheter og utfordringer, sier Hovland og legger til: 

— Resultatene fra fjorårets siste måneder viser at vi nå er på vei inn i en mer normalisert tid, som vil kreve at vi lykkes i enda større grad for å oppnå målene våre. Vi må lykkes enda bedre i markedet og vi må effektivisere driften vår ytterligere for å skape et levende Norge på lang sikt.