Hopp til innholdet

Årsoppgjøret i Husdyrkontrollen 2018

Publisert:

Frist for innrapportering av opplysninger til årsoppgjøret for Ku- og Geitekontrollen er satt til mandag 7. januar 2019 kl.23.59.

Registrering av data til årsoppgjøret  må være avsluttet i løpet av mandag 7. januar. Dette betyr at det blir innrapporteringsstopp av data til Ku- og Geitekontrollen tirsdag 8. januar. Data kan fortsatt sendes inn, men de vil ikke behandles for etter at årsoppgjøret er ferdig kjørt. Ingenting mistes, men det legges altså i kø.

Geitekontrollen - Vær oppmerksom på:

Avlating for 2018 må registreres på alle aktuelle geiter for å få riktig mjølkeberegning.

Kraftfôr må registreres for hver endring i kraftfôrtildelingen for å få best mulig beregnet fôrforbruk og bli meningsfull. Husk også å registrere avslutning av kraftfôrtildelingen når det er aktuelt.

Helseregistrering er nødvendig for at beregninger skal ha noen nytte for videre tiltak til forbedringer i din buskap. Vær oppmerksom på at helseregistreringer ikke automatisk går over fra Dyrehelseportalen til Geitekontrollen.

Beiteregistrering gir deg et bilde av hva beite er verdt i mjølkeproduksjonen, på Årsrapport. 

Kravene for å få godkjent årsoppgjør i 2018

Kukontrollen: minimum 11 kontroller, derav minimum 6 kontroller med prøveuttak.
Geitekontrollen: minimum 5 kontroller, derav minimum 3 kontroller med prøveuttak 

Hos medlemmer som ikke får godkjent årsoppgjør 2018, vil opplysningene vedrørende mjølkeproduksjonen være utelatt fra Årsrapport og årsstatistikkene.
Buskaper i Kukontrollen med fettavvik større enn 0,4 % (fettprosent i KK-prøver - fettprosent i tank), vil ikke få beregnet kg EKM pr. årsku.

Endring i produsentnummer

Dersom du bor i Rindal kommune, Hovlandsdalen i Birkenes eller Maurset i Hornindal, så vil du få nytt produsentnummer fra 1.1.19. Du må da også huske at produsentnummer må oppdateres i eventuell robot etter at årsoppgjøret er kjørt. Det vil komme egen informasjon til de dette gjelder.

Det er fortsatt tid til å få på plass den siste perioden for 2018!

Ta utskrift av aktuelle rapporter om du trenger dette tirsdag 8. januar.

Kontakt din rådgiver eller TINE Medlemssenter tlf. 51 37 15 00 dersom du trenger hjelp.